Πρόσκληση για την υπηρεσία «Τεχνικού Συμβούλου –Μελετητή για την εκτέλεση του έργου ’’Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (θέση Κέδρος)’’» του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Πρόσκληση για την υπηρεσία «Τεχνικού Συμβούλου –Μελετητή για την εκτέλεση του έργου ’’Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (θέση Κέδρος)’’» του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Δείτε την πρόσκληση στον ακόλουθο σύνδεσμο: πρόσκληση

The post Πρόσκληση για την υπηρεσία «Τεχνικού Συμβούλου –Μελετητή για την εκτέλεση του έργου ’’Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (θέση Κέδρος)’’» του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα appeared first on Δήμος Λίμνης Πλαστήρα.

Πηγή Δήμος Λίμνης Πλαστήρα Website