ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ EΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “Περισυλλογή και διαχείρηση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Μαρωνείας Σαπών”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Μαρώνειας Σαπών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας: Περισυλλογή και διαχείρηση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Μαρωνείας Σαπών, εκτιμώμενης αξίας 14.954,40 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/6-12-2016) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις» και σύμφωνα με το άρθρο 2, περ. 31 του Ν. 4412/2016 προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορές με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 28-02-2019.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που δύνανται να παρέχουν την ανωτέρω υπηρεσία, να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο έως και την 05-03-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. στο τμήμα προμηθειών του Δήμου Μαρώνειας Σαπών, επί της διεύθυνσης Παπαδήμα 2, Τ.Κ. 69300, Σάπες.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πέρα από την οικονομική τους προσφορά, θα πρέπει να υποβάλουν, επί ποινή αποκλεισμού, εντός του φακέλου και

1) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
2) Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας για συμμετοχή σε δημοπρασία.
3) Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου (για συμμετοχή σε δημοπρασία).
4) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 ότι δεν συντρέχει ο νέος λόγος αποκλεισμού σύμφωνα με την παρ. Α1 του άρθρου 39 του Ν.4488/2017.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

Πηγή Δήμος Μαρωνείας Σαπών Website

Related Articles

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου, στο έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΙΣΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΙΣΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ»Εκτιμώμενης...

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου, στο έργο «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ»Εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα...

Διαγωνισμός :”Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού”

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Σχολείου  Άργους Ορεστικού», με προϋπολογισμό 321.579,05...

Get in touch

42ΥποστηρικτέςΚάντε Like
3ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Τελευταία Νέα

Υποδειγματικές αθλητικές υποδομές για όλους στον Δήμο Άργους Ορεστικού

Συνεχείς είναι οι παρεμβάσεις του Δήμου Άργους Ορεστικού για την αναβάθμιση των αθλητικών του εγκαταστάσεων. Έτσι, μετά την υπογραφή της σύμβασης για την ενεργειακή...

Κατασκευή στεγάστρου και βρυσών στο Δημοτικό Σχολείο Δηλεσίου

Στα πλαίσια της αναβάθμισης των Σχολικών Μονάδων του Δήμου ξεκίνησαν εργασίες κατασκευής στεγάστρου και βρυσών στο Δημοτικό Σχολείο Δηλεσίου για τις ανάγκες της σχολικής...

Δωρεά 80 νέων πινακίδων σήμανσης Κ.Ο.Κ.

80 νέες πινακίδες σήμανσης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας παρέλαβε ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου από την Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας και την Τροχαία. Τις πινακίδες παρέδωσε στους...

Γραφείο για διευκόλυνση των δημοτών για τον εμβολιασμό λειτουργεί στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα

Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα έχει εξαρχής θέσει σε υψηλή προτεραιότητα τα θέματα Δημόσιας Υγείας και της προστασίας των δημοτών από τον κορωνοϊό. Με την έναρξη...

Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ: Με σύμμαχο το Υπ. Εσωτερικών προχωράμε σε τομές για τη νέα σύγχρονη Τοπική Αυτοδιοίκηση

Το Προεδρείο της ΚΕΔΕ συναντήθηκε με τον Υπουργό Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη και τον Αναπληρωτή Υπουργό, αρμόδιο για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Στέλιο Πέτσα. Στην πρώτη αυτή...