ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

Η ΥΠ’ ΑΡ. 4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.