Προγραμματική σύμβαση με το Υπ. Προστασίας του Πολίτη υπέγραψε το ΔΕΠΑΝ στο πλαίσιο δράσεων για τον «Εκσυγχρονισμό του Σωφρονιστικού Συστήματος»

Προγραμματική σύμβαση για την τεχνική και διοικητική υποστήριξη της υλοποίησης του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός του Σωφρονιστικού Συστήματος» υπέγραψαν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (ΔΕΠΑΝ).

Σκοπός της σύμβασης είναι η αμοιβαία συνεργασία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με το ΔΕΠΑΝ,  με συνδυαστικές δράσεις και ενέργειες προκειμένου το Υπουργείο να ανταποκριθεί έγκαιρα και αποδοτικά στις απαιτήσεις της τρέχουσας αλλά και της νέας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027 εξειδικεύοντας τις δράσεις του Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος, ωριμάζοντας και επιταχύνοντας την υλοποίησή τους, ενισχύοντας την ποιότητα της διαχείρισης, της παρακολούθησης και του αποτελέσματος, της υλοποίησης και της απορρόφησης των εγκεκριμένων εθνικών και κοινοτικών πόρων.

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης που υπέγραψαν εκ μέρους του Υ.Π.Π. ο Υφυπουργός κ. Ελευθέριος Οικονόμου και εκ μέρους του ΔΕΠΑΝ ο Πρόεδρός του κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος είναι:

  • Στο πρώτο υποέργο, η υποστήριξη στην εκπόνηση Επιχειρησιακού και Στρατηγικού Σχεδιασμού για την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Ο προγραμματισμός για την υλοποίηση του εκσυγχρονισμού της Σωφρονιστικής Πολιτικής της χώρας χρήζει στρατηγικού σχεδιασμού σε βραχύ και μέσο επίπεδο καθώς και μετρήσιμα αποτελέσματα που θα προκύπτουν από εξειδίκευση και ανάλυση αποτυπωμένη σε πρόγραμμα δράσεων και ενεργειών.

  • Στο δεύτερο υποέργο η τεχνική υποστήριξη για την ωρίμανση και χρηματοδότηση πράξεων.

Το δεύτερο υποέργο αφορά στην τεχνική υποστήριξη στην υλοποίηση και ωρίμανση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του υπουργείου προστασίας του Πολίτη στον τομέα της αντεγκληματικής και σωφρονιστικής πολιτικής από το ΕΣΠΑ ή άλλους ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους μέσα από τη σύσταση ειδικού μηχανισμού κοινών ομάδων εργασίας η οποία θα αναλάβει την υποστήριξη των υπηρεσιών του υπουργείου για τον σχεδιασμό την ωρίμανση και την εφαρμογή των εγκεκριμένων έργων για την επιτάχυνση της απορροφητικότητας πόρων που χρηματοδοτούν έργα εντός των χώρων αρμοδιότητας του.

  • Στο τρίτο υποέργο η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης Πράξεων από το ΔΕΠΑΝ.

Περιλαμβάνει την παροχή τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης στο υπουργείο μέσω της άσκησης αρμοδιότητας υλοποίησης πράξεων από το ΔΕΠΑΝ ως φορέα υλοποίησης, για λογαριασμό του Υπουργείου ως Κυρίου των Πράξεων.

Ειδικότερα στο πλαίσιο υλοποίησης της κάθε πράξης και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου, της αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι του αρμόδιου Φορέα χρηματοδότησης και να εκτελέσει σειρά ενεργειών.

O Αναπτυξιακός Οργανισμός ΔΕΠΑΝ αποτελεί Επιχείρηση Τοπικής αυτοδιοίκησης με σκοπό την τεχνική και διοικητική υποστήριξη φορέων δημοσίου και στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας και αποδοτικότητας τους και την αύξηση της απορροφητικότητας ευρωπαϊκών και εθνικών κονδυλίων.

spot_imgspot_img

Related Articles

Get in touch

45ΥποστηρικτέςΚάντε Like
7ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Τελευταία Νέα