ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ