Πλήρωση μιας θέσης Πολιτικού Μηχανικού στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα

Πλήρωση μιας θέσης Πολιτικού Μηχανικού στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα

Ο Δήμος ανακοινώνει την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, Π.Ε. / Τ.Ε. Πολιτικού
Μηχανικού ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει
εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά στον Δήμαρχο, σε
εξειδικευμένα θέματα τεχνικών έργων καθώς και για την σύνταξη
εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και
παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγματοποίηση των
σκοπών του Δήμου. Επιπλέον θα συνδράμει στην διοικητική υποστήριξη
και οργάνωση του γραφείου Δημάρχου.

Δείτε την σχετική γνωστοποίηση του Δημάρχου στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, Π.Ε. / Τ.Ε. Πολιτικού Μηχανικού στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα

 

Πηγή Δήμος Λίμνης Πλαστήρα Website