ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΠΔ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.