Παράταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν ως Ν.Π.Δ.Δ. των Δήμων, ή ως υπηρεσία αυτών

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 43 (ΦΕΚ Α’ 33/27-2-2016)