ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΚΑΙ ΣΚΝΙΠΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ‘Η ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 2016

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ