Κοινοποίηση πορισμάτων εκτιμήσεων και επανεκτιμήσεων ζημιών του ΕΛ.Γ.Α. στην Καστοριά

Κοινοποίηση πορισμάτων εκτιμήσεων και επανεκτιμήσεων ζημιών του ΕΛ.Γ.Α. στην Καστοριά

Σας ενημερώνουμε ότι παραλήφθηκαν από τους αρμόδιους ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου Καστοριάς οι πίνακες Εκτιμήσεων και Επανεκτιμήσεων Ζημιών για τα παρακάτω ζημιογόνα αίτια: Τ.Κ. Τοιχιού: ΠΑΓΕΤΟΣ  της 09/07/2017 (ΠΙΝΑΚ. ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ) Τ.Κ. Τοιχιού: ΠΑΓΕΤΟΣ της…

The post Κοινοποίηση πορισμάτων εκτιμήσεων και επανεκτιμήσεων ζημιών του ΕΛ.Γ.Α. appeared first on Δήμος Καστοριάς.

Πηγή Δήμος Καστοριάς Website