Δήμος Νικολάου Σκουφά: Στις 27 Νοεμβρίου η επόμενη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

        Στις 27  Νοεμβρίου 2017 και ώρα 18:30, έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νικολάου Σκουφά στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) με τα παρακάτω θέμα ημερησίας διατάξεως ήτοι:

1ον Περί αποδοχής πίστωσης 180.000,00 € από την Περιφέρεια Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου «Αξιοποίηση της παραποτάμιας περιοχής του Αγίου Δημητρίου Πέτα». Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 με την εγγραφή της παραπάνω πίστωσης, και τρόπος εκτέλεσης του έργου.

2ον Περί αποδοχής πίστωσης 30.000,00 € από την Περιφέρεια Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου «’Εργασίες συντήρησης-βελτίωσης των αντλιοστασίων του Συνδέσμου ‘Υδρευσης Πέτρας-Διασέλλου κ.λ.π.». Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 με την εγγραφή της παραπάνω πίστωσης, και τρόπος εκτέλεσης του έργου.

3ον Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με τον Συνδέσμο ‘Υδρευσης Πέτρας-Διασέλλου για τη σύνταξη μελέτης και την εκτέλεση του έργου «’Εργασίες συντήρησης-βελτίωσης των αντλιοστασίων του Συνδέσμου ‘Υδρευσης Πέτρας-Διασέλλου κ.λ.π.».

4ον Περί αποδοχής της απόφασης ένταξης της πράξης «΄Εργα συλλογής,μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Νεοχωρίου,Παχυκαλάμου και Ακροποταμιάς του Δήμου Νικολάου Σκουφά» προϋ/σμού 12.692.296,00 € με Κωδικό ΟΠΣ 5007704 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών,Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» – Αναμόρφωση του Δ.Π.έτους 2017.

5ον Περί ορισμού επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από καταστροφές πάγιων εγκαταστάσεων (δρόμοι-δίκτυα ύδρευσης κ.λ.π.) γ΄φάση».

6ον Περί ορισμού επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Πρόληψη & αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες».

7ον Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιϊας πεδινής περιοχής Κομποτίου».

8ον Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών πάγιων εγκαταστάσεων από θεομηνίες β΄φάση».

9ον Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Πεζοδρόμηση μέρους κεντρικού δρόμου Αγ.Παρασκευής ».

10ον Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίου για προστασία δρόμου στο Κομπότι».

11ον Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου υπάρχοντος νεκροταφείου οικισμού Πέτα».

12ον Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση έκτακτης βλάβης επί του δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Κομποτίου».

13ον Περί ‘εγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση γηπέδου Τ.Κ.Κομποτίου».

14ον Περί ‘εγκρισης 2ου Α.Π.Ε. του έργου«Βελτίωση Αγροτικού δρόμου από Δημοτικό δρόμο Πέτα Νεοχωρακίου προς θέση Καραμούτσι και περιοχή Δάφνες Δ.Δ.Πέτα».

15ον Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση γηπέδου Τ.Κ.Κομποτίου».

16ον Περί κατανομής ποσού 29.026,39 ευρώ στις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

17ον Υποβολή πρότασης για τυχόν μεταβολές των σχολικών μονάδων Α/θμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019.

18ον Υποβολή πρότασης για τυχόν μεταβολές των σχολικών μονάδων Β/θμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019.

19ον Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Γ. Καραϊσκάκη και το Δήμο Αρταίων για τη σύνταξη μελέτης και την εκτέλεση του έργου «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 Β ΦΑΣΗ».

20ον Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Γ. Καραϊσκάκη και το Δήμο Αρταίων για τη σύνταξη μελέτης και την εκτέλεση του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ».

21ον Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Γ. Καραϊσκάκη για τη σύνταξη μελέτης και την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΣΤΙΣ 17-06-2017 ΚΑΙ 16-07-2017 ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ».

22ον Είσπραξη γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης ποσού 2.000,00 €.

23ον Περί μείωσης ενοικίου ακινήτου στην Δ.Ε.Πέτα.

24ον Περί μη επιβολής αυξήσεως μισθώματος καταστήματος στη Δ.Ε.Νεοχωρίου και μείωση μισθώματος.

25ον Περί καθορισμού νέας θέσης περιπτέρου στην Δ.Ε.Νεοχωρίου.

26ον Περί έγκρισης της αριθμ. 86/2017 απόφασης του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου.

27ον Περί τροποποίησης της αριθμ.177/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

28ον Εγκριση μετακίνησης αιρετών.

29ον Περί έγκρισης του προϋ/σμού οικονομικού έτους 2018 του ΚέντρουΠροσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου.

30ον Περί έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου,σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

31ον Περί αναμόρφωσης του Δημοτικού Προϋ/σμού έτους 2017 και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2017.

Πηγή Δήμος Νικολάου Σκουφά Website

spot_imgspot_img

Related Articles

Get in touch

45ΥποστηρικτέςΚάντε Like
7ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Τελευταία Νέα