Προτάσεις του Δήμου Ν. Σκουφά εν όψει του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Ηπείρου

Ενόψει του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στις 23 και 24 Οκτωβρίου 2017 στα Ιωάννινα, παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, έγιναν από τον Δήμο Νικολάου Σκουφά, οι εξής προτάσεις που αφορούν έργα τού δήμου, αλλά και γενικότερα του νομού και της Ηπείρου:

Α.O Δήμος Νικολάου Σκουφά έχει τις εξής ολοκληρωμένες μελέτες και εκκρεμεί η ένταξή τους σε πρόγραμμα χρηματοδότησης:

 1. «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Μαρκινιάδας της ΔΕ Πέτα του Δήμου Ν. Σκουφά» προϋπολογισμού 3.700.000,00€. Αφορά την αντικατάσταση των αγωγών μεταφοράς ύδατος από την κεντρική δεξαμενή στους οικισμούς Μαρκινιάδα, Μέγκλα, Ζυγός, Μελάτες, Γκένια αλλά και την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης των οικισμών, με νέους αγωγούς πολυαιθυλενίου συνολικού μήκους 32.520μ. Αφορά όλο τον ορεινό όγκο του Δήμου ώστε να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα ύδρευσης οι δημότες.
 2. «Επικάλυψη τσιμενταυλάκων στους δρόμους των οικισμών Νεοχωρίου, Παχυκαλάμου, Ακροποταμιάς και Αγίας Παρασκευής του Δήμου Νικ. Σκουφά» προϋπολογισμού 2.152.500,00 €. Αφορά την επικάλυψη των σκυροδετημένων χαντακιών διατηρώντας τη διατομή τους. Χαντάκια με μεγάλο πλάτος θα μετατραπούν σε πεζοδρόμια και θα τοποθετηθούν σε αυτά σώματα φωτισμού. Το έργο κρίνεται αναγκαίο για την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων γιατί τους χειμερινούς μήνες υπερχειλίζουν ενώ τους καλοκαιρινούς μήνες έχουν στάσιμα νερά με έντονη δυσοσμία και είναι πόλος έλξης εντόμων.         Στείλαμε αίτημα χρηματοδότησης στο ΥΠΟΜΕΔΙ και με το με αρ. πρωτ. ΔΑΕΕ/288/26-2-2016 έγγραφο, ενημερωθήκαμε ότι το αίτημα θα εξεταστεί την περίοδο με ΠΔΕ 2017.
 3. «Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Αγ. Ταξιάρχη – Νεοχωρακίου – Αμφιθέας – Μεγάρχης Δήμου Νικολάου Σκουφά» προϋπολογισμού7.570.000,00 €. Αφορά την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στους υπόλοιπους οικισμούς της ΔΕ Πέτα. Θα εξυπηρετούνται από το βιολογικό του Κομποτίου όπου είναι στη φάση κατασκευής.
 4. ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ προϋπολογισμού 12.150.000,00 €. Αφορά την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων για τους παραπάνω οικισμούς και την κατασκευή μονάδας βιολογικού καθαρισμού. Το έργο είχε ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 και δεν έχει γίνει ακόμη η μεταφορά του στο ΕΠ Ηπείρου 2014-2020. Είναι άμεση η αναγκαιότητα κατασκευής του έργου γιατί έχουν ξεκινήσει εργασίες κατασκευής δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων σε όμορους οικισμούς όπου θα εξυπηρετούνται από την μονάδα βιολογικού του Νεοχωρίου .
 5. «Βελτίωση και αντιπλημμυρική προστασία αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής» προϋπολογισμού 2.200.000,00 με ΦΠΑ.
 6. «Αλιευτικό καταφύγιο Κόπραινας» προϋπολογισμού 2.740.000,00 € με ΦΠΑ.
 7. «Σύνδεση Τ.Κ. Κομποτίου με τον κόμβο της Ιόνιας Οδού»προϋπολογισμού 900.000,00 με ΦΠΑ.
 8. «Μελέτη κατασκευής κόμβων στο Κομπότι (κόμβος Γυμνασίου και κόμβος Δημαρχείου)» προϋπολογισμού 515.000,00€. Αφορά την κατασκευή κόμβων σε σημεία του οικισμού που παρατηρείται αυξημένη κίνηση και δυσχεραίνει τη διέλευση πεζών και οχημάτων
 9. «Σύνδεση οικισμού Κομποτίου με Προφήτη Ηλία» προϋπολογισμού700.000,00€. Αφορά την ασφαλτόστρωση υπάρχοντος αγροτικού δρόμου
 10. «Ανάπλαση πλατείας Συκεών» προϋπολογισμού 163.000,00€
 11. Ανάπλαση πλατείας Μεγάρχης προϋπολογισμού 203.000,00€
 12. Ανάπλαση πλατείας Αγίας Παρασκευής προϋπολογισμού 570.000,00€
 13. «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΔΚ Νεοχωρίου» προϋπολογισμού 860.000,00€
 14. «Αποκατάσταση συνοριακού σταθμού Κούλιας Κομποτίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» προϋπολογισμού 330.000,00€.
 15. «Σύνδεση οικισμού Αγίου Νικολάου με Δήμο και μονάδα επεξεργασίας λυμάτων» προϋπολογισμού 4.200.000,00 με ΦΠΑ.
 16. «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Νεοχωρίου» προϋπολογισμού476.000,00 με ΦΠΑ.
 17. «Συγκοινωνιακά έργα αγροτικής ανάπτυξης και βελτίωσης υποδομών ΔΚ Πέτα» προϋπολογισμού 280.000,00 με ΦΠΑ.
 18. «Αντικατάσταση οδοστρωμάτων στους δρόμους των οικισμών Κομποτίου και Σελλάδων» προϋπολογισμού 2.132.000,00€ με ΦΠΑ.
 19. «Ασφαλτόστρωση παράδρομου οδού ΙΟΝΙΑΣ» προϋπολογισμού700.000,00 με ΦΠΑ
 20. «Οδοποιία στην ΤΚ Αγίου Δημητρίου Δήμου Νικολάου Σκουφά»προϋπολογισμού 500.000,00€ με ΦΠΑ
 21. «Αγροτική οδοποιία στην περιοχή Μάη Θανάση Πέτα του Δήμου Ν. Σκουφά» προϋπολογισμού 150.000,00€ με ΦΠΑ
 22. «Κατασκευή μονοπατιών στην Κορακοφωλιά Πέτα Δήμου Ν. Σκουφά»προϋπολογισμού 260.000,00€ με ΦΠΑ
 23. «Κατασκευή χοροθεάτρου στο Νταμάρι ΔΕ Πέτα Δήμου Νικολάου Σκουφά» προϋπολογισμού 4.000.000,00€. Αφορά την κατασκευή υπαίθριου θεάτρου στο χώρο παλαιού λατομείου (νταμάρι). Σήμερα οι συναυλίες – θεατρικά γίνονται στο χώρο αυτό χωρίς όμως να υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές. Με την κατασκευή του το έργο αυτό θα είναι μοναδικό στην περιοχή.
 24. «Κατασκευή φράγματος Κομποτίου» » προϋπολογισμού 61.300.000 €χωρίς ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα και ΦΠΑ.Β. ΣΤΟ Ε.Π «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 έχουμε καταθέσει τις εξής προτάσεις προς αξιολόγηση και ένταξη:

1. «ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν.ΣΚΟΥΦΑ», προϋπολογισμού 1.497.131,36 €.

Γ. Έπειτα από τις πλημμύρες που έγιναν το 2015 και έπληξαν το Δήμο μας, έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες αποκατάστασης αλλά εκκρεμούν ακόμη αρκετές γιατί προκλήθηκαν πολλές φθορές στα πρανή των ρεμάτων, καθιζήσεις σε οδοστρώματα, κατακρημνίσεις κλπ.

Τέλος θα πρέπει να αξιοποιηθεί η Τεχνική λίμνη Πουρναρίου με κατασκευή περιμετρικού δρόμου.

Να αξιοποιηθεί ο Αμβρακικός Κόλπος και το λιμάνι της Κόπραινας.

Να ολοκληρωθεί η μελέτη κατασκευής του Αλιευτικού Καταφυγίου στο Πλατανάκι Νεοχωρίου και να χρηματοδοτηθεί η κατασκευή του.

Να γίνει οριοθέτηση της κοίτης του Αράχθου αλλά και όλων των χειμάρρων που διασχίζουν το Δήμο μας αλλά και την Ιόνια οδό και να κατασκευασθούν αντιπλημμυρικά έργα.

Να μελετηθεί και να κατασκευαστεί κεντρικός δρόμος που θα ενώνει όλα τα χωριά του κάμπου της Άρτας με τον κόμβο Κομποτίου για να γίνεται πιο εύκολη η μετακίνηση των αγροτικών προϊόντων.

Να μελετηθεί η ύδρευση του Νομού από τη λίμνη Πουρναρίου.

Να ολοκληρωθεί η κατασκευή του β΄ κυττάρου στο ΧΥΤΑ Βλαχέρνας και να χρηματοδοτηθεί η Ολοκληρωμένη διαχείριση. (Περιφερειακός Σχεδιασμός)

Να ολοκληρωθούν και να επεκταθούν τα αρδευτικά έργα Πέτα-Κομπότι, να ασφαλτοστρωθούν οι παράδρομοι της Ιόνιας από Άγιο Δημήτριο Πέτα μέχρι Κομπότι.

Να ολοκληρωθούν τα εγγειοβελτιωτικά της πεδιάδας της Άρτας.

Πηγή Δήμος Νικολάου Σκουφά Website 

Related Articles

Στην διάθεση 100 tablets στα σχολεία του Βοΐου, προχώρησε ο Δήμος

Στην δύσκολη και πρωτόγνωρη συγκυρία της πανδημίας που διανύουμε ο Δήμος Βοΐου στέκεται εμπράκτως δίπλα στους μαθητές , θεωρώντας την εκπαίδευση ως θεμελιώδες δικαίωμα...

Η Δράμα αποκτά τον πιο σύγχρονο Παιδικό Σταθμό της Ελλάδας

Η Δράμα αποκτά τον πιο σύγχρονο Παιδικό Σταθμό της Ελλάδας. "Λάβαμε την εγκριτική απόφαση του Υπουργείο Εσωτερικών με την ένταξη της χρηματοδότησης στην πρόταση μας,...

Αποτελέσματα ανίχνευσης SARS-COV 2 σε αστικά λύματα

Όπως σας είχαμε ενημερώσει με τα ανωτέρω (α) και (β) σχετικά έγγραφά μας, από τον μήνα Οκτώβριο ο Δήμος Τανάγρας είναι σε διαδικασία ανίχνευσης...

Get in touch

43ΥποστηρικτέςΚάντε Like
3ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Τελευταία Νέα

Νέες παιδικές χαρές ομορφαίνουν τις γειτονιές του Δήμου Δράμας

Σε πείσμα των δύσκολων καιρών η δημοτική αρχή Δράμας υλοποιεί το πρόγραμμά της. "Νέες παιδικές χαρές ομορφαίνουν τις γειτονιές μας και θα αποτελούν χώρους παιχνιδιού...

Ο Δήμος Καστοριάς θωρακίζει τους παιδικούς σταθμούς με συστήματα πυροπροστασίας

Η ασφάλεια και η θωράκιση των παιδικών σταθμών, όπως και όλων των εκπαιδευτικών δομών του Δήμου Καστοριάς, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητας για τη δημοτική αρχή,...

Υπογράφτηκε η σύμβαση του έργου «Εργασίες αποκατάστασης γεφυρών Δήμου Αλεξάνδρειας» με προϋπολογισμό 40.066,14 ευρώ

Τη σύμβαση του έργου, «Εργασίες αποκατάστασης γεφυρών Δήμου Αλεξάνδρειας», προϋπολογισμού 40.066,14 ευρώ (με χρηματοδότηση ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών), υπέγραψε ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γ. Γκυρίνης...

Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου: Οι μαθητές του Δήμου αποτυπώνουν τον ιστορικό μας πλούτο στο Instagram!

Διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής στο “Μαθητικό διαγωνισμό για τα 200 χρόνια της ελληνικής επανάστασης” Οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίων και Λυκείων) του...

Έργα ασφαλτοστρώσεων προϋπολογισμού 526.380,81€, ξεκίνησαν σε όλες τις Δημοτικές ενότητες

Ξεκίνησαν οι εργασίες βελτίωσης (ασφαλτοστρώσεις) οδών, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες (Αλεξάνδρειας, Πλατέος, Αντιγονιδών και Μελίκης) του Δήμου Αλεξάνδρειας, συνολικού προϋπολογισμού 526.380,81  ευρώ. Στις εργασίες...