Ενημέρωση Δημάρχου Μανώλη Καρρά για την πορεία των εργασιών του Σπηλαίου Πετραλώνων

Ενημέρωση Δημάρχου Μανώλη Καρρά για την πορεία των εργασιών του Σπηλαίου Πετραλώνων

Για την πορεία των έργων του Σπηλαίου Πετραλώνων, το οποίο είναι κλειστό για το κοινό λόγω των εργασιών που πραγματοποιούνται σ’ αυτό, ενημερώθηκε την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020, ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας κ. Μανώλης Καρράς από τον Διευθυντή της Ενιαίας Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας κ. Ντάρλα Ανδρέα.

  Ο κ. Ντάρλας, ενημέρωσε τον κ. Καρρά για τα επιστημονικά θέματα και την πορεία των ερευνών, όπως επίσης και για τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί καθώς και γι’ αυτές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν.

   Οι εργασίες του Σπηλαίου Πετραλώνων έχουν ενταχθεί στην συγχρηματοδοτούμενη πράξη «Ανάδειξη Σπηλαίου Πετραλώνων και αναβάθμιση των υποδομών του», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Αφορούν στην αντικατάσταση των διαδρόμων περιήγησης του Σπηλαίου, στην αντικατάσταση του ηλεκτροφωτισμού καθώς και στην απομάκρυνση της «πράσινης ασθένειας» που είχε δημιουργηθεί σε διάφορες περιοχές του σπηλαίου, ώστε να δοθεί στο κοινό ολοκληρωμένο και αντάξιο της επιστημονικής του αξίας.

   Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας, Μανώλης Καρράς δήλωσε για το θέμα: «Το Σπήλαιο Πετραλώνων, αποτελεί μοναδικό αξιοθέατα παγκοσμίως. Η συντήρηση των υποδομών του Σπηλαίου ήταν απαραίτητη έτσι ώστε να αναβαθμιστεί τόσο λειτουργικά αλλά  και αισθητικά.  Επιθυμούμε την άμεση αποκατάσταση του σπηλαίου για να υποδεχθεί σύντομα τους  επισκέπτες του».

Πηγή Δήμος Νέας Προποντίδας Website