Έκδοση ΚΥΑ Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών της 10ης Ιουλίου 2019

Έκδοση ΚΥΑ Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών της 10ης Ιουλίου 2019

 Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Κ.Ε./9159/Α325 Κοινή Υπουργικής Απόφαση που αφορά στην οριοθέτηση της περιοχής και χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση ζημιών σε κτήρια που προκληθηκαν από την θεομηνία της 10ης Ιουλίου 2019, (ΦΕΚ4673/Β’/19.12.2019) σας ενημερώνουμε:

Οι πολίτες που:

•αναμένουν αυτοψία από αιτήματα που έγιναν στο Δήμο

•επιθυμούν έλεγχο κτηρίου και έκδοση έκθεσης αυτοψίας

•επιθυμούν στεγαστική συνδρομή για την αποκατάσταση των ζημιών

θα πρέπει να καταθέσουν στην Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ)- Βορείου Ελλάδος, η οποία είναι αρμόδια, έως τις 20 Μαρτίου 2020:

1.αίτημα στην υπηρεσία (επισύναψη αίτησης)

2.τίτλους ιδιοκτησίας του πληγέντος κτηρίου

3.οδοιπορικό σκαρίφημα (αντίγραφο τοπογραφικού, σε περίπτωση που δεν υπάρχει, πρόχειρο σχεδιάγραμμα για την διευκόλυνση του εντοπισμού του κτίσματος από το κλιμάκιο)

4.φωτογραφίες του πληγέντος κτηρίου

    Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση, όλοι οι πολίτες, που η καταστροφή τους αφορά σε κτίσμα κι όχι σε οικοσυσκευή κατοικίας ή εξοπλισμό επιχείρησης, καλούνται να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση στεγαστικής συνδρομής στη ΔΑΕΦΚ (ανεξαρτήτως από το αν υπέβαλαν στον Δήμο).

    Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια μπορείτε να απευθύνεστε στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ)- Βορείου Ελλάδος, Ναυαρίνου 8, ΤΚ55131, Καλαμαριά, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310428448.

 

Ο Δήμαρχος

Εμμανουήλ Καρράς

 

Πηγή Δήμος Νέας Προποντίδας Website