Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ1/2019 Πρόσληψη Καλλιτεχνικού – Εκπαιδευτικού Προσωπικού στον Ο.Π.Α.

Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ1/2019                      Πρόσληψη Καλλιτεχνικού – Εκπαιδευτικού Προσωπικού στον Ο.Π.Α.

Πηγή Δήμος Νέας Προποντίδας Website