Προσλήψεις Καθηγητών Φυσικής αγωγής από τον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού του Δήμου Ν. Προποντίδας

Προσλήψεις Καθηγητών Φυσικής αγωγής από τον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού του Δήμου Ν. Προποντίδας

Την πρόσληψη εννιά (9) ατόμων κατηγορίας-κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής προς υλοποίηση των Γενικών Προγραμμάτων ”Άθληση για Όλους” περιόδου 2019-2020 με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ωριαία αποζημίωση έως 28 εβδομάδες από την υπογραφή της σύμβασης προκήρυξε η Οργανισμός Πολιτισμός και Αθλητισμού.

Συγκεκριμένα οι θέσεις είναι:

1. ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Πάλη:
2 άτομα
2. ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Ενόργανη: 1 άτομο
3. ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με κύρια ειδικότητα Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί και δευτερεύουσα ειδικότητα Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή: 1 άτομο
4. ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή: 2 άτομα
5. ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Αθλητικές Δραστηριότητες Κλειστού Χώρου: 1 άτομο
6. ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί: 1 άτομο
7. ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Ειδική Φυσική Αγωγή – Θεραπευτική Γυμναστική: 1 άτομο

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019.

Πηγή Δήμος Νέας Προποντίδας Website