Πρόσκληση διοργάνωσης συναυλίας στην Ν. Ποτίδαια στις 22 Ιουνίου

Πρόσκληση διοργάνωσης συναυλίας στην Ν. Ποτίδαια στις 22 Ιουνίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά: 14/06/2019
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 448
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
∆/ΝΣΗ: Γ. Παπανδρέου 12, Ν.Μουδανιά, 63200
ΤΗΛ: 2373065691
ΦΑΞ: 2373065694
E-MAIL: btasos@nea-propontida.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Οργανισµός ενδιαφέρεται για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης πολιτιστικής
εκδήλωσης (συναυλία) του Οργανισµού στήν Ν. Ποτίδαια στίς 22 Ιουνίου.

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης πολιτιστικής
εκδήλωσης (συναυλία) του Οργανισµού στην Ν. Ποτίδαια στις 22 Ιουνίου.
Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που προτείνεται να παρασχεθούν και οι προδιαγραφές τους , είναι οι
εξής:
Συναυλία µε 4µελή ορχήστρα µε:
1ος µουσικός (πλήκτρα)
2ος µουσικός (ακουστική κιθάρα, ή ηλεκτρική κιθάρα ή βιολί– φωνή)
3ος µουσικός (ντραµς, ή κλαρίνο, ή µπουζούκι)
4ος µουσικός φωνή
∆ιάρκεια εκδήλωσης: 3 ώρες

Σε περίπτωση αλλαγής ηµεροµηνίας ή τόπου των προγραµµατισµένων εκδηλώσεων ή
κακοκαιρίας ή άλλων αστάθµητων παραγόντων δίνεται η δυνατότητα αλλαγών ηµεροµηνίας και
τόπου παροχής των παραπάνω εργασιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα προσκοµίζεται βεβαίωση
του προέδρου του Οργανισµού.

 

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Πηγή Δήμος Νέας Προποντίδας Website