Προκήρυξη νέου κύκλου σπουδών ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονική Τοπίου ΑΠΘ

Προκήρυξη νέου κύκλου σπουδών ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονική Τοπίου ΑΠΘ

Αξιότιμοι κύριοι/ίες,

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αρχιτεκτονική Τοπίου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνικής Σχολής και Τμήματος Γεωπονίας, Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από το 2003 έως σήμερα έχει εκπαιδεύσει 112 νέους MLA Αρχιτέκτονες Τοπίου, πολλοί εκ των οποίων στελεχώνουν ήδη δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, στη χώρα και το εξωτερικό.

Λόγω περιορισμένου αριθμού εισακτέων, διευρυθέντος στους 35 με την τελευταία Υπουργική Απόφαση επανίδρυσης, σε συνδυασμό με την ανά διετία και μόνο προκήρυξη του προγράμματος, σας ενημερώνουμε έγκαιρα για την δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τα στελέχη των τεχνικών και γεωτεχνικών υπηρεσιών σας.

Η προκήρυξη του νέου κύκλου 2019-2021 ανακοινώνεται την 1η Απριλίου 2019, θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονική Τοπίου ΑΠΘ http://land-arch.web.auth.gr/ όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ήδη να βρίσκουν την απαραίτητη σχετική πληροφορία.

Αρχιτέκτονες, Γεωπόνοι και συναφείς κλάδοι που ενδιαφέρονται για το σχεδιασμό και αποκατάσταση τοπίου, αστικού, αγροτικού, φυσικού ή και τεχνικών έργων, έχουν ιδιαίτερο λόγο εξειδίκευσης με σπουδές πιστοποιημένες διεθνώς από IFLA (International Federation of Landscape Architects) και ECLAS (European Council of Landscape Architecture Schools).

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Νικόλαος Καλογήρου

Καθηγητής Τμ. Αρχιτεκόνων ΑΠΘ

Διευθυντής ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονική Τοπίου ΑΠΘ

Θεσσαλονίκη, 14 Μαρτίου 2019

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ &

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΤΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Π.Σ. ΑΠΘ

Τηλ: +30 2310 99 4372, 4398 Fax: +30 2310 99 4399

email: landscape@arch.auth.gr, url: http://land-arch.web.auth.gr

Πολυτεχνική Σχολή, Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχ., 54124, Θεσσαλονίκη

Πηγή Δήμος Νέας Προποντίδας Website