Προμήθεια τροφίμων του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Νικολάου Σκουφά του έτους 2019-2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Έχοντας υπ όψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α)
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2016 με τίτλο: «Νέος δημοτικός και κοινοτικός κώδικας».
  3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α)
  4. Την υπαρ 01/2019 μελέτη του τμήματος προγραμματισμού του δήμου
  5. Την αριθ …./2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ για την οποία διατέθηκε πίστωση.
  6. Την αριθ 43/2019 απόφαση του Δ.Σ του δήμου Ν. Σκουφά.
  7. Την αριθ 07/2019 απόφαση του Δ.Σ του ΝΠΔΔ για την διάθεση της πίστωσης.
  8. Την αριθ 53/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Ν. Σκουφά με την οποία εγκρίθηκαν οι προδιαγραφές της προμήθειας και καθορίστηκαν οι όροι του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας.

Προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά σύμφωνα με τα παρακάτω για την: «Προμήθεια τροφίμων έτους 2019-2020» με CPV 15000000-8, προκειμένουνα καλυφθούν για το έτος 2019 και μέρους του έτους 2020, οι ανάγκες σε τρόφιμα του κέντρου προσχολικής αγωγής και κοινωνικής μέριμνας του δήμου Νικολάου Σκουφά, προϋπολογισθείσας δαπάνης 57.787.64€ συν Φ.Π.Α 13-24%, αξίας 8.212,36€, συνολικής δαπάνης 66.000,00€ με φπα.

Πηγή Δήμος Νικολάου Σκουφά Website

spot_imgspot_img

Related Articles

Get in touch

45ΥποστηρικτέςΚάντε Like
3ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Τελευταία Νέα