ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ