Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην πρώτη γραμμή για την προστασία του περιβάλλοντος και την προάσπιση της υγείας των πολιτών

photo milos 2photo milos 3

Γ.Πατούλης-Πρόεδρος ΚΕΔΕ: «Διεκδικούμε πόρους από την Κεντρική Εξουσία για να διευρύνουμε και να εδραιώσουμε την περιβαλλοντική μας πολιτική. Η ανθρώπινη ζωή δεν έχει κόστος»

 

Τη συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσα από στοχευμένες δράσεις και εμπροσθοβαρείς πολιτικές, στην περιβαλλοντική προστασία και την προάσπιση της δημόσιας υγείας ανέπτυξε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης σε ομιλία του με θέμα «Ανακύκλωση-Περιβάλλον-Υγεία» που πραγματοποίησε στο ειδικό θεματικό στρογγυλό τραπέζι που διοργάνωσε η ΚΕΔΕ, στο πλαίσιο του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, στη Μήλο.

H Αυτοδιοίκηση διεκδικεί πόρους για τη διεύρυνση περιβαλλοντικών πολιτικών

Ο κ. Πατούλης τόνισε πως η ΚΕΔΕ έχει θέσει σε υψηλή προτεραιότητα τα θέματα που αφορούν το Περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των πολιτών, επισημαίνοντας πως η Αυτοδιοίκηση έχει δώσει «πολύ σοβαρά δείγματα γραφής» στο συγκεκριμένο τομέα, με στοχευμένες και αποτελεσματικές δράσεις.

Ωστόσο, όπως επισήμανε, η Κεντρική Εξουσία δεν επιδεικνύει την απαιτούμενη ωριμότητα στον τομέα αυτό και πρόσθεσε πως, προκειμένου όχι μόνο να συνεχιστούν οι πρωτοβουλίες της Αυτοδιοίκησης προς σε αυτή την κατεύθυνση αλλά και να διευρυνθούν, «διεκδικούμε από τη Κεντρική Εξουσία, κονδύλια από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και από κάθε άλλη χρηματοδοτική πηγή για να προχωρήσουμε σε πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις με στόχο την εδραίωση καλύτερων συνθηκών στις πόλεις και τα χωριά μας».

 

Στρατηγική της ΚΕΔΕ για μία αποτελεσματική περιβαλλοντική πολιτική

 

Ο κ. Πατούλης στην ομιλία του διέτρεξε τις σημαντικότερες δράσεις και πρωτοβουλίες που ανέλαβε η ΚΕΔΕ  «απαντώντας με το καλύτερο τρόπο μέσα από πράξεις στη προστασία του περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας». Ειδικότερα τις συνόψισε στις εξής:

 • Οργανώσαμε και οργανώνουμε σε συνεργασία με τους Δήμους της χώρας προγράμματα προληπτικής ιατρικής για πληθυσμιακές ομάδες που το έχουν ανάγκη
 • Υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες για τη προαγωγή της δημόσιας υγείας σε μικρά απομακρυσμένα νησιά και δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές
 • Σχεδιάζουμε και προωθούμε μια νέα αντίληψη στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, που θα προωθεί την ανακύκλωση, την επανάχρηση, τη διαλογή στη πηγή, τη δημιουργία πράσινων σημείων, την επιτροπή των βιοαποβλήτων με στόχο την ελαχιστοποίηση του υπολλείμματος που θα καταλήγει σε υγειονομική ταφή. Αυτή η νέα αντίληψη απαιτεί ένα νέο μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων, στον οποίο κυρίαρχο ρόλο πρέπει να έχουν οι Δήμοι.
 • Επειδή πιστεύουμε αυτήν ακριβώς την προσέγγιση, ως ΚΕΔΕ απορρίψαμε το προηγούμενο διάστημα τρία διαφορετικά νομοσχέδια που τέθηκαν υπόψη μας από τρία διαφορετικά Υπουργεία, νομοσχέδια που είχαν ως αντικείμενο τους την διαχείριση των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών, όπου λαμβάνονταν αποφάσεις που αφορούσαν εμας, χωρίς να ακούσουν πρώτα εμάς.
 • Υλοποιήσαμε ως Δήμοι στη προηγούμενη προγραμματική περίοδο δεκάδες έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά και σχολικά κτίρια συνδράμοντας με τον τρόπο μας στη μείωση των εκπομπών CO2 και στους εθνικούς στόχους
 • Υλοποιήσαμε επίσης σημαντικά έργα βιοκλιματικών παρεμβάσεων σε Δημόσιους ανοιχτούς χώρους αντιμετωπίζοντας σε τοπική τουλάχιστον κλίμακα το φαινόμενο της θερμικής νησίδας σε αστικές ζώνες που υφίσταντο τις επιπτώσεις του φαινομένου αυτού.
 • Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε επίσης έργα αστικής κινητικότητας, δημιουργίας ζωνών ήπιας κυκλοφορίας, ποδηλατόδρομων, έργα ενίσχυσης του αστικού πρασίνου, έργα αναπλάσεων που το καθένα με το δικό του τρόπο συνέβαλε στη περιβαλλοντική αναβάθμιση των γειτονιών μας δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης με θετική επίπτωση στη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των συμπολιτών μας.
 • Υπάρχουν πολλοί Δήμοι σε όλη τη χώρα που λειτουργούν δίκτυα δημοτικής συγκοινωνίας, μέσω των οποίων προωθείται ένα νέο μοντέλο αστικών μετακινήσεων εντός των πόλεων, που δίνει βάρος στη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς αντί των ΙΧ αυτοκινήτων.

Παράλληλα ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ ανέφερε πως η Αυτοδιοίκηση προώθησε, αγκάλιασε, υποστήριξε και υποστηρίζει πρωτοβουλίες όπως το Σύμφωνο των Δημάρχων, το πρόγραμμα LIFE, τις δράσεις του Πράσινου Ταμείου κ.α. που συνέβαλαν και συμβάλλουν στη περιβαλλοντική προστασία και τη προάσπιση της δημόσιας υγείας.

 

Βασικές αρχές της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής

 

Στην ομιλία του ο κ. Πατούλης  συνόψισε τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες διαρθρώνεται η περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαικής Κοινότητας στις εξής:

 • 1η Αρχή: Η Αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης
 • 2η Αρχή: Η Αρχή της ενσωμάτωσης
 • 3η Αρχή: Η Αρχές της πρόληψης και της προφύλαξης
 • 4η Αρχή: Η Αρχή της επανόρθωσης στην πηγή

5η Αρχή: Η Αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και επισήμανε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει σήμερα προτεραιότητα στη διαχείριση των φυσικών πόρων, στον ολοκληρωμένο έλεγχο της ρύπανσης και πρόληψης αποβλήτων, στη μείωση της κατανάλωσης μη ανανεώσιμων μορφών ενέργειας,στη βελτιωμένη διαχείριση των συγκοινωνιών και των μεταφορών, στις δέσμες μέτρων με τα οποία θα επιτευχθεί βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος στις αστικές περιοχές και στη βελτίωση της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας με ιδιαίτερη έμφαση στην εκτίμηση των βιομηχανικών κινδύνων, την πυρηνική ασφάλεια και τη ραδιοπροστασία.

 

13.000.000 θάνατοι παγκοσμίως θα μπορούσαν να προλαμβάνονται κάθε χρόνο μέσα από τη δημιουργία ενός πιο υγιούς περιβάλλοντος.

Ο ρόλος της περιβαλλοντικής προστασίας στην προάσπιση της υγείας

 

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ υπογράμμισε τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος στη διατήρηση της καλή υγείας των πολιτών, επικαλούμενος νέα στατιστικά στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με τα οποία 13 εκατ. θάνατοι παγκοσμίως θα μπορούσαν να προλαμβάνονται κάθε χρόνο μέσα από τη δημιουργία ενός πιο υγιούς περιβάλλοντος. Σε κάποιες χώρες, όπως ανέφερε, περισσότερο από το 1/3 των χαμένων χρόνων ζωής λόγω ασθενειών θα μπορούσαν να προληφθούν μέσα από περιβαλλοντικές βελτιώσεις. «Τα μέτρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τη χρήση καθαρότερων καυσίμων, ή εναλλακτικών μορφών κινητικής ενέργειας τη χρήση καλύτερων συσκευών μαγειρικής, το βιοκλιματικό σχεδιασμό των κτιρίων, την αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς του πληθυσμού. Επιπλέον μείωση του επιπέδου ρύπανσης του αέρα, όπως ορίζεται στις οδηγίες για την ποιότητα του αέρα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, υπολογίζεται ότι θα μπορούσε να σώσει 865.000 ζωές το χρόνο» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Πατούλης απεύθυνε έκκληση να προς όλους τους αρμόδιους να αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερη σοβαρότητα το θέμα της περιβαλλοντικής προστασίας, επισημαίνοντας πως οι δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, στην ισορροπία του οικοσυστήματος μπορεί να  επηρεάσουν τις κοινωνικές δραστηριότητες, τις πολιτιστικές μας αξίες αλλά την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας μας.

Εκτός από τον κ. Πατούλη τοποθετήθηκαν επίσης επί του θέματος η Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης ΕΟΑΝ Τ.Χαριτοπούλου, ο Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής ISWA και Ειδικός Σύμβουλος της ΚΕΔΕ Α.Μαυρόπουλος, ο καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ν.Σαρηγιάννης,ο Καθηγητής Δυναμικής-Τεκτονικής του Ε.Κ.Π.Α Ε.Λέκκας και ο Δήμαρχος Ηρακλείου Ν.Μπάμπαλος.

photo milos 1

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, Email : info@kedke.gr, kedkegr@gmail.com

Related Articles

Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ: Η Τοπική Αυτοδιοίκηση σηκώνει μεγάλο βάρος στο μεταναστευτικό/προσφυγικό – Έχουμε ευθύνη για ανοιχτές κοινωνίες

Διαδικτυακή εκδήλωση του Δήμου Ιωαννιτών: «Τοπική Αυτοδιοίκηση και πολιτικές κοινωνικής ένταξης: Η περίπτωση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων (ΣΕΜΠ)»  Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων...

Δ. Παπαστεργίου: Με ενεργό τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάνουμε πράξη το τρίπτυχο Βιώσιμη Ανάπτυξη για τον άνθρωπο, με τον άνθρωπο και το περιβάλλον

Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή δημάρχων και αιρετών ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή ημερίδα που συνδιοργάνωσαν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας με τα Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο...

Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ : Η Ελλάδα μπαίνει στην ψηφιακή εποχή έχοντας στο επίκεντρο τις ανάγκες των πολιτών

Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Δημήτρης Παπαστεργίου συμμετείχε στη διαδικτυακή ημερίδα που οργάνωσε η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα με θέμα: «Smart...

Get in touch

44ΥποστηρικτέςΚάντε Like
3ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Τελευταία Νέα

Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση διαβούλευσης ομάδας επιχειρηματιών (focus group) που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του σχεδίου ΒΑΑ.

Την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση διαβούλευσης ομάδας επιχειρηματιών (focus group) που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του σχεδίου ΒΑΑ. Η συνάντηση αυτή...

Αναπ. Υπουργός Εσωτερικών, Σ. Πέτσας από Δ. Μακεδονία: Είμαστε συνεπείς στα λόγια μας – Κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη

Οι θεσμικές και αναπτυξιακές προτεραιότητες των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού τέθηκαν επί τάπητος στις συναντήσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου...

Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ: Η Τοπική Αυτοδιοίκηση σηκώνει μεγάλο βάρος στο μεταναστευτικό/προσφυγικό – Έχουμε ευθύνη για ανοιχτές κοινωνίες

Διαδικτυακή εκδήλωση του Δήμου Ιωαννιτών: «Τοπική Αυτοδιοίκηση και πολιτικές κοινωνικής ένταξης: Η περίπτωση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων (ΣΕΜΠ)»  Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων...

Συνεχίζονται οι επισκέψεις του Δημάρχου σε όλες τις περιοχές του Δήμου Καστοριάς

Συνεχίζονται οι επισκέψεις του Δημάρχου Καστοριάς, Γιάννη Κορεντσίδη σε όλες τις περιοχές του Δήμου Καστοριάς Τις Κοινότητες Τοιχιό, Μεταμόρφωση, Φωτεινή και Σταυροπόταμο επισκέφθηκε ο Δήμαρχος...

Την επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας στην Ελλάδα, επισκέφθηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού

Την επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας στην Ελλάδα, επισκέφθηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Λευτέρης Καλλινικίδης, στο γραφείο της στη Θεσσαλονίκη. Η κα...