Δήμος Μαρώνειας Σαπών: Υπόμνημα Σταυρίδη στο Γραφείο Πρωθυπουργού

Εν όψει της διεξαγωγής του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου Αν. Μακεδονίας και Θράκης ο Δήμαρχος Μαρώνειας Σαπών Γιάννης Σταυρίδης απέστειλε στο Γραφείο Πρωθυπουργού το ακόλουθο υπόμνημα για την στρατηγική ανάπτυξης του δήμου:

 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Ο Δήμος Μαρωνείας – Σαπών διοικητικά ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Συστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3852/2010 κατόπιν συνενώσεως των πρώην Δήμων Μαρωνείας και Σαπών, οι οποίοι καταργήθηκαν. Αποτελείται δηλαδή από δύο Δημοτικές Ενότητες, οι οποίες αντιστοιχούν στους δύο Δήμους, από τους οποίους προήλθε.

Κάθε Δημοτική Ενότητα διαιρείται σε Κοινότητες (Δημοτικές / Τοπικές), οι οποίες αντιστοιχούν στα Τοπικά Διαμερίσματα των δύο καταργηθέντων ΟΤΑ.

Στον Δήμο Μαρωνείας – Σαπών συμπεριλαμβάνονται συνολικά 1 Δημοτική Κοινότητα και 16 Τοπικές Κοινότητες. Σ’ αυτές αντιστοιχούν 46 οικισμοί.

Χωροταξικά βρίσκεται στο ανατολικό – νοτιοανατολικό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και συνορεύει βόρεια με τον Δήμο Αρριανών, δυτικά με τον Δήμο Κομοτηνής, ανατολικά με την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και νότια βρέχεται από το Θρακικό Πέλαγος.

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο Δήμος Μαρωνείας – Σαπών αποτελεί μια περιοχή με έντονο το πολυθρησκευτικό και πολυπολιτισμικό στοιχείο. Σ’ αυτόν συναντάμε τρεις κατηγορίες πολιτών, ντόπιους χριστιανούς και μουσουλμάνους, αλλά και πόντιους νεοπρόσφυγες από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Πρόκειται δηλαδή για έναν Δήμο με μεγάλη ποικιλία ανθρώπων αναφορικά με την καταγωγή, την θρησκεία, τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, την νοοτροπία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής του 2011 ο Δήμος Μαρωνείας – Σαπών έχει μόνιμο πληθυσμό 14.733 κατοίκους, με πυκνότητα πληθυσμού περίπου 23 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο.

Κατά την διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών ο πληθυσμός του Δήμου μειώθηκε κατά 55%. Η δραματική αυτή μείωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εσωτερική μετανάστευση προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και στο εξωτερικό κατά τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση του πληθυσμού του Δήμου παρατηρείται στην έδρα του, τις Σάπες.

Ο δείκτης γήρανσης του πληθυσμού του Δήμου είναι πολύ μεγάλος, στο 175%, δηλαδή ο Δήμος μας αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα ανανέωσης του πληθυσμού του.

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο Δήμος Μαρωνείας – Σαπών καταλαμβάνει μια έκταση 672.065 στρεμμάτων. Κατά κύριο λόγο χαρακτηρίζεται πεδινός, ημιορεινός, ενώ διαθέτει παραλίες που εκτείνονται σε μήκος 35 περίπου χιλιομέτρων. Η περιοχή του διασχίζεται από το χειμαρρώδες σύστημα του ποταμού Λίσσου και στα όριά του περιλαμβάνεται ο υδροβιότοπος της Ισμαρίδας λίμνης (συνθήκη RAMSAR).

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Ο πληθυσμός του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών ασχολείται κατά κύριο λόγο με τον πρωτογενή τομέα, κυρίως με την γεωργία, ενώ η κτηνοτροφία ασκείται κατά το μεγαλύτερο μέρος της υπό μικτή μορφή – συμπληρωματική της γεωργίας. Η αλιεία έχει ακόμα χαρακτηριστικά μιας παραδοσιακής απασχόλησης στους παραλιακούς οικισμούς του Δήμου, ενώ η δασική εκμετάλλευση είναι ανύπαρκτη.

Τα ποσοστά απασχολούμενων στους άλλους τομείς οικονομίας (δευτερογενή και τριτογενή τομέα) είναι απογοητευτικά, δεδομένου ότι λειτουργούν σε ορισμένους οικισμούς του Δήμου ελάχιστες επιχειρήσεις μεταποιητικής δραστηριότητας (κυρίως ελαφράς μεταποίησης μετάλλων), έχοντας την μορφή οικογενειακής επιχείρησης, ενώ τα λίγα εργοστάσια της Βιομηχανικής Περιοχής Κομοτηνής και το μοναδικό του Βιομηχανικού Πάρκου Σαπών απασχολεί ελάχιστη μερίδα πληθυσμού του Δήμου. Η εμπορική δραστηριότητα περνά σημαντικότατη κρίση και οι όποιες ενεργές εμπορικές και τουριστικές επιχειρήσεις έχουν κυρίως οικογενειακό χαρακτήρα, απασχολώντας ελάχιστο αριθμό προσωπικού.

Εκ των ανωτέρω γίνεται εύκολα κατανοητό το γεγονός ότι η ανεργία στο Δήμο παρουσιάζει δραματική αύξηση ιδιαίτερα στην κατηγορία ατόμων ηλικίας 25 – 45 ετών.

Ακολουθούν ζητήματα η επίλυση των οποίων αποτελεί εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση για την δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης και ταυτόχρονης θωράκισης του τόπου οικονομικής και κοινωνικής  ήτοι προσέλκυση επενδύσεων, αύξηση της απασχόλησης ,εκσυγχρονισμό της γεωργίας, βελτίωση των συνθηκών καθημερινότητας και ασφάλειας των πολιτών .

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Αιτήματα

-ΟΧΙ στον χρυσό.Η ανάπτυξη του τόπου μας είναι παντελώς ασύμβατη και διαμετρικά αντίθετη με την οποιαδήποτε σκέψη εξόρυξης και επεξεργασίας των διαπιστωμένων χρυσοφόρων κοιτασμάτων που βρίσκονται στον Δήμο μας. Οι μελέτες αλλά και η παγκόσμια εμπειρία (μηδέ της Χαλκιδικής εξαιρουμένης) φανερώνουν τις ανυπέρβλητες καταστροφές στο ανθρωπογενές αλλά και το φυσικό περιβάλλον. Η τοπική κοινωνία διαχρονικά είναι ΑΝΤΙΘΕΤΗ κατά τρόπο απόλυτο στις επενδύσεις χρυσού και ζητά η άποψή της αυτή να γίνει σεβαστή από όλες τις κυβερνήσεις .

-Ο αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου ΤΑP διέρχεται κατά μήκος 22 χιλιομέτρων τον Δήμο Μαρώνειας Σαπών. Αναγνωρίζουμε την στρατηγική σημασία του έργου και διευκολύναμε την κατασκευή του θεωρώντας ότι τα ανταποδοτικά οφέλη που θα μας προσφερθούν δεν ανταποκρίνονται σε καμία περίπτωση στο πλαίσιο των αιτημάτων μας. Ωστόσο θεωρούμε επιβεβλημένη των δημιουργία ΑΜΕΣΑ αναμονής του αγωγού για τις Σαπές (η όδευση του απέχει μόλις 2 χιλιόμετρα από την πόλη των Σαπών) και το ΒΙΟΠΑ Σαπών .Αίτημα της τοπικής κοινωνίας που χειμάζεται από την κοινωνικο οικονομική δυσπραγία είναι η δημιουργία δικτύου για την οικιακή χρήση αλλά και βιομηχανική στο ΒΙΟΠΑ προκειμένου ο τόπος να καταστεί επενδυτικά ελκυστικός .Ιεραρχούμε το αίτημα ως κυρίαρχο για τον Δήμο Μαρώνειας Σαπών.

-Η ανάπτυξη του Δήμου είναι ασύμβατη με τη λειτουργία του σταθμού διοδίων στη Μέστη όπως καταγράφηκε και στην επιστολή που εστάλη στο γραφείο σας αλλά και από τα ομόφωνα ψηφίσματα των συλλογικών μας οργάνων σε τοπικό ,δημοτικό και περιφερειακό επίπεδο. Τα διόδια της Μέστης πρέπει να καταργηθούν.

-Ο προσανατολισμός κάποιων επενδύσεων στον τόπο μας είναι κεφαλαιώδους σημασίας .Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για τούτο αφού η Θράκη μεταβάλλεται πλέον σε γεωστρατηγικό κόμβο ενέργειας και μεταφορών όπως επισημοποιήθηκε και από την συμφωνία με τη Βουλγαρία .Συνεπώς η προσέλκυση κρατικών ή ιδιωτικών επενδύσεων μεγάλης κλίμακας εντάσεως έργου συναποτελούν στοιχείο αναπόσπαστο  της αναπτυξιακής μας πορείας που συμπεριλαμβάνει την ενίσχυση του τοπικού πληθυσμού και τον επαναπατρισμό ανθρώπων και κεφαλαίων.

-Η δημιουργία ενός κέντρου νεοσυλλέκτων στις Σάπες επίσης αποτελεί ένα αίτημα της τοπικής κοινωνίας που θα συμβάλλει τα μέγιστα στην τόνωση της τοπικής οικονομίας αφού θα αποτελέσει χώρο εγκατάστασης και διαμονής στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού καθώς και νεοσυλλέκτων οπλιτών.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η σημερινή συγκυρία επιβάλλει, το σχεδιασμό από την αρχή ενός νέου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης του Δήμου Μαρώνειας Σαπών , το οποίο θα στηρίζεται και πάλι στη γεωργία και την κτηνοτροφία, με όρους όμως βιωσιμότητας, μεταστρέφοντας την υψηλή εξάρτησή της από την ενισχυτική πολιτική των προηγούμενων δεκαετιών, προς την κατεύθυνση παραγωγής ποιοτικών προϊόντων και με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Στόχοι μας θα είναι :

Στροφή της γεωργίας σε νέες δυναμικές καλλιέργειες όπως η δενδροκομία με κορμό την ελαιοκομία.Το λάδι της Μαρώνειας ξακουστό πρέπει να ξεπεράσει τα όρια της Ροδόπης και να ταξιδέψει παντού

H αναβίωση της καλλιέργειας του σκόρδου μπορεί να καταστήσει την Ξυλαγανή ως ένα κέντρο αναβίωσης και διάδοσης παραδοσιακών θρακιώτικων αγροτικών καλλιεργειών που μπορούν να προσδώσουν στην περιοχή προστιθέμενη αξία

Ενίσχυση της κτηνοτροφίας και  εκσυγχρονισμός της

Τοπικότητα: παραγωγή τοπικών γεωργικών και κτηνοτροφικών ανταγωνιστικών προϊόντων με ονομασία προέλευσης

Καθετοποίηση της αγροτικής παραγωγής και μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων

Στήριξη των βαμβακοπαραγωγών ,καπνοκαλλιεργητών μέσα από δράσεις και υποδομές που θα μειώσουν το κόστος παραγωγής και θα καταστήσουν τις καλλιέργειες ανταγωνιστικές

Σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με την τοπική γαστρονομία και με διάφορες εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Στήριξη των παράκτιων αλιέων που σήμερα έχουν εγκαταλειφθεί στην τύχη τους ,στο έλεος της αδιαφορίας του κεντρικού κράτους και των αρμόδιων φορέων

Αιτήματα

-Γεωθερμία. Οι Σάπες έχουν την ευλογία να υπέρκεινται άνω του εξαιρετικά σημαντικού γεωθερμικού πεδίου Σαπών –Κρωβύλης. Θεωρούμε ότι η αξιοποίηση του θα αποτελέσει κομβικής σημασίας εξέλιξη με τεράστια οφέλη και μάλιστα άμεσα για τα νοικοκυριά αλλά και την ανάπτυξη των θερμοκηπίων παραγωγής κηπευτικών προϊόντων χαμηλού κόστους και με εξαγωγικό προσανατολισμό

-Ολοκλήρωση της κατασκευής του Φράγματος του Ιασίου το οποίο θα καταστήσει ποτιστικά 40.000 στέμματα και ταυτόχρονα θα επιλύσει και το τεράστιο πρόβλημα υδροδότησης των Σαπών .Η ύπαρξη ελάχιστων ποτιστικών χωραφιών στο Δήμο μας  καταστεί μη ανταγωνιστικό τον αγροτικό τομέα ,φτωχοποιεί τους γεωργούς ,αποτρέπει νέους ανθρώπους να ασχοληθούν παρά την ύπαρξη όλων των προϋποθέσεων και τον αποκλεισμό του από προγράμματα όπως αυτό της νιτρορρύπανσης (επιβάλλεται να μπορούν να χαρακτηριστούν ποτιστικά αγροτεμάχια δίπλα από ποτάμια καθώς αυτά όντως αρδεύονται από αυτά)

Κατασκευή δύο λειτουργικών χωμάτινων λιμνοδεξαμενών στην ευρύτερη αγροτική περιοχή μεταξύ των αγροκτημάτων της Ξυλαγανής και του Ιμέρου αξιοποιώντας τα νερά του Λίσσου και μειώνοντας το κόστος παραγωγής που με την χρήση υπόγειων αρδευτικών συστημάτων σήμερα είναι δυσβάστακτο

Μεταφορά και νέα χωροθέτηση  του αλιευτικού καταφυγίου Ιμέρου το οποίο έχει κατασκευαστεί σε ακατάλληλη τοποθεσία καταδικάζοντας τόσο τους αλιείς όσο και μία από τις ομορφότερες παράλιες τοποθεσίες του Δήμου μας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η περιοχή μας δεν ανήκει στη ζώνη των περιοχών με έντονη τουριστική παρουσία. Βασικούς ανασταλτικούς παράγοντες αποτελούν η μικρότερη από άλλες περιοχές διάρκεια της θερινής περιόδου και η ύπαρξη περιβαλλοντικά προστατευόμενων περιοχών. Παρόλα αυτά πιστεύουμε ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια αύξησης του τουριστικού προϊόντος στον τόπο μας. Η τουριστική υστέρηση των προηγούμενων ετών αποτελεί ενθαρρυντικό παράγοντα για την ορθή και αειφόρο τουριστική ανάπτυξη στα επόμενα χρόνια.  Προσανατολιζόμαστε προς τις παρακάτω κατευθύνσεις:

-Εκ των ουκ άνευ η κατασκευή της παράλιας όδευσης από τον ίμερο ,τα όρια δηλαδή του Δήμου Κομοτηνής μέχρι την Μεσημβρία. Πρόκειται για έναν δρόμο που θα διασύνδεει τους μοναδικούς αρχαιολογικούς χώρους της Θράκης (Δίκελλα ,Μεσημβρία ,Πετρωτά ,Σύναξη, Αρχαίο Θέατρο Μαρώνειας ,Άγιο Χαράλαμπο) ,τον σπάνιο βιότοπο και φυσικά ενιαιοποιεί την τουριστική ανάπτυξη στο δίπολο Ροδόπη Έβρος (Σαμοθράκη) με άξονες τον αρχαιολογικό αλλά και τον φυσιολατρικό. Συνεπώς η κατασκευή του δρόμου αυτού (ήδη έχουν ληφθεί όλες οι σχετικές εγκρίσεις ) είναι κεφαλαιώδους αναπτυξιακής σημασίας και θα δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στον Δήμο μας μέσα από ένα δίκτυο διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και την τοπική γαστρονομία .Στα πλαίσια αυτής της αναπτυξιακής προοπτικής η ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου, η ενιαιοποίηση του αρχαιολογικού χώρου του Αγίου Χαραλάμπους (Αρχαίο Θέατρο ,Ιερό Διονύσου, Παλαιοχριστιανική βασιλική ,Ρωμαϊκό Πρόπυλο και λιμάνι Αγίου Χαραλάμπους αλλα και το σπήλαιο του Κύκλωπα πρέπει να αποτελέσουν όχι μόνο περιφερειακή αλλά πρωτίστως εθνική προτεραιότητα πάνω στην οποία πρέπει να ενόψει η κεντρική κυβέρνηση για των συναρμόδιων Υπουργείων .(Ανάπτυξης, Πολιτισμού κα)

Ενδυνάμωση και ανάπτυξη του μαθητικού – σπουδαστικού τουρισμού. Η ύπαρξη στην ευρύτερη περιοχή περιβαλλοντικά αξιόλογων περιοχών (Πάρκο λιμνών ΑΜΘ, βιότοπος Δαδιάς), η ύπαρξη του Σπηλαίου Μαρώνειας (Σπήλαιο Κύκλωπα) το οποίο συνοδεύει ένας από τους πολύ γνωστούς μύθους του αρχαίου κόσμου (η σύλληψη του Οδυσσέα από τον κύκλωπα Πολύφημο και το τέχνασμά του για την απελευθέρωσή του με το κρασί του Μάρωνα).

Ενθάρρυνση αύξησης της επισκεψιμότητας από τις παρευξείνιες χώρες. Οι οδικές αποστάσεις  από τις χώρες αυτές προς τον Δήμο μας δημιουργούν συνθήκες ιδανικές για διακοπές με χαμηλό κόστος για τους πολίτες αυτών των χωρών. Οι παραλιακή ζώνη των οικισμών Προσκυνητές και Μαρώνειας και η τουριστική υποδομή που υπάρχει σε συνδυασμό με τις ανάλογες περιοχές του γειτονικού Δήμου Αλεξανδούπολης, μπορούν να απορροφήσουν σημαντικό ποσοστό από τους επισκέπτες των παρευξείνιων χωρών. Σημειώνουμε ότι αυτές οι περιοχές είναι απαλλαγμένες από περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.

Ανάπτυξη συνεδριακού τουρισμού. Στον οικισμό της Μαρώνειας υπάρχει συνεδριακό κέντρο το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει σε όλα τα επίπεδα 160 συνέδρους. Η δυναμική της ίδιας περιοχής σε κλίνες και σε σίτιση είναι υπερδιπλάσια. Οι υποδομές αυτές καθιστούν την Μαρώνεια ιδανική για διεξαγωγή μικρών και μέσων συνεδρίων από διάφορους φορείς και εταιρείες.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων  απαιτούνται ελάχιστοι οικονομικοί πόροι. Το κύριο ζητούμενο είναι η υπαγωγή της περιοχής μας στην γενικότερη τουριστική στρατηγική της χώρας και η υποστήριξη των παραπάνω στόχων από τους κεντρικούς φορείς τουριστικής πολιτικής της χώρας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω δράσεις:

Δημιουργία κέντρου ενημέρωσης και μουσείου σπηλαίου Μαρώνειας. Η κτιριακή υποδομή υπάρχει ήδη. Θα απευθύνεται σε μαθητές – σπουδαστές αλλά και σε άλλους επισκέπτες. Θα ενημερώνει για τον πλούσιο διάκοσμο του σπηλαίου, την γεωλογική του αξία και παράλληλα με τηλεματική θα επιτρέπει  την παρακολούθηση της σπάνιας ενδημικής πανίδας του.

Ενδυνάμωση του Κέντρου Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ιμέρου και επέκταση των δράσεών του. Υπάρχει σημαντική κτιριακή υποδομή στον Οικισμό Προσκυνητές που θα μπορούσε να στεγάσει πάρα πολλές περιβαλλοντικές δράσεις.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ –ΥΠΟΔΟΜΕΣ –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ –ΥΓΕΊΑ

Αιτήματα

-Ο τόπος μας επλήγη από την κατάργησης νευραλγικών υπηρεσιών όπως η Δ.Ο.Υ. Σαπών ,το Ειρηνοδικείο,ο ΟΤΕ τώρα το Υποθηκοφυλακείο .Ζητούμε αυτή η πορεία να σταματήσει πάραυτα αφού ο τόπος μας δεν αντέχει άλλη υποβάθμιση και ανθρώπινη διαρροή.

-Απαιτούμε την άμεση επιστροφή στο Δήμο του κτιρίου της πρώην ΔΟΥ Σαπών προκειμένου αυτό να στεγάσει πολύτιμες αστυνομικές υπηρεσίες (Αστυνομικό τμήμα ,συνοριοφυλακή ,ειδικές υπηρεσίες μετανάστευσης ).Η λύση είναι επιβεβλημένη λόγω της τεράστιας αύξησης της παραβατικότητας στο Δήμο αλλά και της αύξησης του τουρισμού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες σε έναν Δήμο που εκτίνεται σε ολόκληρη την ανατολική Ροδόπη με τους διαμετρικούς οικισμούς του Νέα Σάντα και Ίμερο να απέχουν μεταξύ τους πάνω από 100 χιλιόμετρα. Για το θέμα έχουν γίνει όλες οι απαιτούμενες ενέργειες ,υπάρχουν οι θετικές γνωμοδοτήσεις ενώ βρίσκεται στο γραφείο της αρμόδια Υφυπουργού Οικονομικών προς υπογραφή. Επίσης το ίδιο πρέπει να συμβεί και με τα κτιριακές υποδομές  εκείνων των  υπηρεσιών που είναι πλέον ανενεργές προκειμένου να αξιοποιηθούν για σοβαρές διοικητικές και άλλες δομές που τώρα καταβάλλουν ενοίκια .

-Κέντρο Υγείας Σαπών. Επιβεβλημένη η ενίσχυσή του με ιατρικό αλλά και νοσηλευτικό προσωπικό αφού μη δομή αυτή υγείας καλύπτει τις ανάγκες 2 Δήμων και ολόκληρης της Ανατολικής Ροδόπης .Ο εκσυγχρονισμός και η συντήρηση των υποδομών του αποτελούν χρόνιο αίτημα του τόπου όπως και η δημιουργία βάσης του ΕΚΑΒ στις Σάπες με την 24ωρη παρουσία ασθενοφόρου και πληρώματος σε αυτό .Οι δομές υγείας και οι αστυνομικές δομές ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων που έχει πληγεί ανεπανόρθωτα τα τελευταία χρόνια.

-ΑΣΠΑΙΤΕ Πανεπιστήμιο. Νεολογικής σημασίας η λειτουργία της .Οφείλει να λειτουργήσει 5 μέρες αντί για 3 ενώ είναι ώριμο το αίτημα δημιουργίας πανεπιστημιακής σχολής του ΔΠΘ στα όρια του Δήμου  στα πλαίσια της επέκτασης του με τμήμα ή σχολή που να σχετίζεται με τον πρωτογενή τομέα. Ειδικά για το δεύτερο ιδανικός χώρος προς τούτο είναι το κτίριο του τέως Δημοτικού Σχολείου Προσκυνητών το οποίο θα παραχωρηθεί για το σκοπό αυτό. Η παραμονή των Σχολικών μονάδων του Δήμου  στην υψηλή μοριοδότηση θα καταστήσει τα σχολεία του ελκυστικά και θα αποτρέψει την διαρροή έμπειρων καθηγητών –εκπαιδευτικών αλλά και μαθητών που στρέφουν  πλέον προς την Κομοτηνή ή στην Αλεξανδρούπολη την εκπαιδευτική τους προσδοκία .

-Δήμος.Η μείωση της τακτικής χρηματοδότησης του Δήμου έχει καταστήσει την λειτουργία του οριακή αφού ο Δήμος δεν έχει την δυνατότητα προσέλκυσης πόρων από τους φτωχούς δημότες του. Η υπηρεσιακή λειψανδρία σε διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες αποκλείουν τον Δήμο από την προσέλκυση πολύτιμων πόρων από το ΕΣΠΑ και άλλα προγράμματα ενώ οι δημοσιονομικές διορθώσεις και καταλογισμοί συνέπεια αυτών υποσκάπτουν την εύρυθμη λειτουργία του. Επιβάλλεται δε η αλλαγή της κείμενης νομοθεσίας προκειμένου  να έχει την δυνατότητα ο Δήμος να απασχολεί προσωπικό του ΚΕΠ στις υπηρεσίες του χωρίς προβλήματα και διοικητικά κωλύματα .Αυτό συμβαίνει σε Δήμους μέχρι 5000 κατοίκους και ζητούμε αυτό να επεκταθεί  σε δημοτικές ενότητες μέχρι του προαναφερθέντος ορίου  .

 Πηγή Δήμος Μαρωνείας Σαπών Website

Related Articles

Στην διάθεση 100 tablets στα σχολεία του Βοΐου, προχώρησε ο Δήμος

Στην δύσκολη και πρωτόγνωρη συγκυρία της πανδημίας που διανύουμε ο Δήμος Βοΐου στέκεται εμπράκτως δίπλα στους μαθητές , θεωρώντας την εκπαίδευση ως θεμελιώδες δικαίωμα...

Η Δράμα αποκτά τον πιο σύγχρονο Παιδικό Σταθμό της Ελλάδας

Η Δράμα αποκτά τον πιο σύγχρονο Παιδικό Σταθμό της Ελλάδας. "Λάβαμε την εγκριτική απόφαση του Υπουργείο Εσωτερικών με την ένταξη της χρηματοδότησης στην πρόταση μας,...

Αποτελέσματα ανίχνευσης SARS-COV 2 σε αστικά λύματα

Όπως σας είχαμε ενημερώσει με τα ανωτέρω (α) και (β) σχετικά έγγραφά μας, από τον μήνα Οκτώβριο ο Δήμος Τανάγρας είναι σε διαδικασία ανίχνευσης...

Get in touch

42ΥποστηρικτέςΚάντε Like
3ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Τελευταία Νέα

Γεγονός η ενεργειακή αναβάθμιση και για το 1ο Γυμνάσιο Άργους Ορεστικού

Ένα πάγιο αίτημα των Συλλόγων Γονέων – Κηδεμόνων και Διδασκόντων  του 1ου Γυμνασίου Άργους Ορεστικού ικανοποιείται σήμερα με την υπογραφή της σύμβασης, μεταξύ του Δημάρχου...

Ενίσχυση στους αγρότες που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19, ζητά με επιστολή του από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας, Παναγιώτης...

Επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, έστειλε ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας, με την οποία ζητά Οικονομική ενίσχυση στους αγρότες (βαμβακοπαραγωγούς δενδροκαλλιεργητές και καπνοπαραγωγούς), που επλήγησαν...

Συνεργασία Δήμου Βριλησσίων με το Ε.Ε.Α. για στήριξη των επιχειρήσεων μέσω της εφαρμογής «Ηλεκτρονικό Εμπόριο για όλους»

Ο Δήμος Βριλησσίων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και ανταποκρινόμενος στις προκλήσεις της εποχής, σε συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, ανακοινώνουν τη...

Δ. Παπαστεργίου: Η αλλαγή του εκλογικού νόμου μαζί με την αλλαγή αρμοδιοτήτων, θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της Αυτοδιοίκησης

Με τη συμμετοχή του Υπ. Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη και του Αναπληρωτή ΥΠΕΣ, Στέλιου Πέτσα, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Συνεδρίασε χθες...

«Έξυπνα» ηλιακά παγκάκια αποκτά ο Δήμος Τανάγρας

Ο Δήμος Τανάγρας προμηθεύτηκε και τοποθέτησε «έξυπνα ηλιακά παγκάκια» σε πέντε σημεία των Δημοτικών Ενοτήτων του. Το “έξυπνο παγκάκι” είναι μια καινοτομία που εντάσσεται στις...