Έξι θέσεις εργασίας στους αρχαιολογικούς χώρους του Δήμου Λαυρεωτικής

Έξι θέσεις εργασίας στους αρχαιολογικούς χώρους του Δήμου Λαυρεωτικής

Ο Δήμος Λαυρεωτικής ενημερώνει πως η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 6 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στους αρχαιολογικούς χώρους του Δήμου [Σούνιο – Σούριζα -Θορικός]. Η διάρκεια της σύμβασης από την ημερομηνία υπογραφής της θα είναι για 7 μήνες.

Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων είναι 7/4/2018 έως και 16/4/2018.

 

Ειδικότητα:                Αριθμός Ατόμων:

ΔΕ Φύλαξης-                                     5

Πληροφόρησης

Ημερησίων

Φυλάκων

Αρχαιοτήτων

 

ΥΕ Βοηθητικού                                  1

Προσωπικού

Καθαριότητας

 

Πηγή: Δήμος Λαυρεωτικής