Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III : 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Υλοποίησης Δράσεων (Implementation Networks)

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ