Ευρωπιώτικα Δήμου Παιονίας: Παιδική Παράσταση απο τους Τσιρκολίνο – clown και ξυλοπόδαροι