Ευρωπιώτικα Δήμου Παιονίας: Συναυλία στην κεντρική πλατεία Ευρώπου