Ευρωπιώτικα Δήμου Παιονίας: Λαϊκή βραδιά στο Μοναστηράκι Ζωοδόχου Πηγής