39α Αξιουπολίτικα: Τέταρτο παζάρι βιβλίου

Τέταρτο παζάρι βιβλίου (απέναντι από την ταβέρνα “Πασσάς”) Από το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Παιονίας (Υπεύθυνη Ελένη Γρομπανοπούλου).