39α Αξιουπολίτικα στο Δήμο Παιονίας: Τέταρτο παζάρι βιβλίου

Τέταρτο παζάρι βιβλίου (απέναντι από την ταβέρνα “Πασσάς”). Από το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Παιονίας (Υπεύθυνη Ελένη Γρομπανοπούλου)