39α Αξιουπολίτικα στο Δήμο Παιονίας: Συναυλία με τους Εκείνος & Εκείνος και C REAL

Συναυλία με τα συγκροτήματα Εκείνος & Εκείνος και τους C REAL στην Πλατεία Ελευθερίας