39α Αξιουπολίτικα στο Δήμο Παιονίας: Συναυλία Ελαφρολαϊκής βραδιάς

Συναυλία Ελαφρολαϊκής βραδιάς στην Πλατεία Παύλου Μελά.