39α Αξιουπολίτικα στο Δήμο Παιονίας: Όριρος και Πανηγυρική Θεία λειτουργία

Όρθρος και Πανηγυρική Θεία λειτουργία.