39α Αξιουπολίτικα στο Δήμο Παιονίας: Οδοιπορικο στα Μονοπάτια των προγόνων μας

“Οδοιπορικό στα μονοπάτια των προγόνων μας” Κούπα – Γαλάζια – Λίμνη Μεταλλείου –Πηγή. Αφιερωμένο στη μνήμη του πρώην Αντιδημάρχου Αξιούπολης Γιώργου Μπεσίρη, από τον Πολιτιστικό Συλλόγου Πηγής σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κούπας. Τα παιδιά κάτω των 18 ετών με συνοδό.

Πληροφορίες στο Δημοτικό κατάστημα Αξιούπολης (τηλ. 6944464955-Ζηλελίδης Κώστας) (Αναχώρηση από το Δημοτικό κατάστημα Αξιούπολης 06:30)