39α Αξιουπολίτικα στο Δήμο Παιονίας: Ιερά Παράκληση

Ιερά Παράκληση στο εξωκλήσι Αγίου Φανουρίου, Κουρμπάνι – Τράπεζα Αγάπης