39α Αξιουπολίτικα στο Δήμο Παιονίας: Φεστιβάλ παιδικού τραγουδιού

Φεστιβάλ παιδικού τραγουδιού σε συνεργασία Δήμου Παιονίας και του Συλλόγου Γραμμάτων και Τεχνών Αξιούπολης στην Πλατεία Ελευθερίας.