39α Αξιουπολίτικα στο Δήμο Παιονίας: Επίδειξη μπάσκετ

Επίδειξη μπάσκετ σε συνεργασία Δήμος – Ε.Ο.Κ.- ΕΚΑΣΚΕΜ – ΑΣΑ στην Πλατεία Ελευθερίας.