39α Αξιουπολίτικα στο Δήμο Παιονίας: Έντεχνη και Εντεχνολαϊκή Συναυλία στην Πλατεία Ελευθερίας