39α Αξιουπολίτικα στο Δήμο Παιονίας: Έναρξη Πανήγυρης 39α Αξιουπολίτικα με Εντεχνολαϊκή Συναυλία στην Πλατεία Παύλου Μελά