39α Αξιουπολίτικα στο Δήμο Παιονίας: Έκθεση φωτογραφίας

Έκθεση φωτογραφίας “Παλιά Αξιούπολη” από τον Κώστα Μανασή στο κατάστημα στην Πλατεία Ελευθερίας.