39α Αξιουπολίτικα στο Δήμο Παιονίας: Εκδήλωση Δημοτικής βιβλιοθήκης

“Εκδήλωση Δημοτικής βιβλιοθήκης ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ” για την τελετή της απονομής τεσσάρων (4) βραβείων “ΑΝΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ” στους βιβλιόφιλους. Στην Πλατεία Ελευθερίας.