39α Αξιουπολίτικα στο Δήμο Παιονίας: Αγώνες Βόλεϊ

Αγώνες Βόλεϊ στο προαύλιο Γυμνασίου-Λυκείου σε συνεργασία Δήμου Παιονίας και ΑΣΑ