39α Αξιουπολίτικα στο Δήμο Παιονίας: Αγώνες street handball

Αγώνες street handball σε συνεργασία Δήμου Παιονίας – ΑΣΑ στην Πλατεία ελευθερίας.