Έργα αναβάθμισης των υποδομών εκπαίδευσης και άθλησης στην περιοχή του Κολυμβαρίου.

Έργα αναβάθμισης των υποδομών εκπαίδευσης και άθλησης στην περιοχή του Κολυμβαρίου.

 

Σε δύο σημαντικά έργα που αφορούν την αναβάθμιση των υποδομών εκπαίδευσης και άθλησης στην περιοχή του Κολυμβαρίου, προχωράει η δημοτική αρχή του Πλατανιά, μετά από σχετικές πρωτοβουλίες που είχε αναλάβει κατά το προηγούμενο διάστημα ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Μαλανδράκης.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της τελευταίας τακτικής συνεδρίασης του ΔΣ Πλατανιά που έλαβε χώρα στις 11/04/201, εγκρίθηκαν:

(α) η διενέργεια εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ» συνολικού προϋπολογισμού 1.925.528,46 € το οποίο είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από το Ε.Π.«ΚΡΗΤΗ 2014-2020» με ανοικτή διαδικασία σε εφαρμογή του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016. Η διαγωνιστική διαδικασία θα γίνει στις 9/5/2017.

(β) η μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ. Πλατανιά για την «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ», προϋπολογισμού 265.000,00 €, καθώς και η διενέργεια εκτέλεσης του έργου μέσω ανοικτής διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Η μελέτη περιλαμβάνει εργασίες αντικατάστασης του χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Κολυμβαρίου, καθώς και συνοδευτικές εργασίες όπως διόρθωση τοπικά των κλίσεων απορροής του αγωνιστικού χώρου, κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων και σύνδεση του με το κεντρικό δίκτυο ομβρίων, σύνδεση με δίκτυο αποχέτευσης, εγκατάσταση διαβροχής του συνθετικού χλοοτάπητα καθώς και περίφραξη της ιδιοκτησίας στην δυτική πλευρά. Η χρηματοδότηση του έργου, θα γίνει από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέσω της Περιφέρειας Κρήτης και από ίδιους πόρους, ενώ ο διαγωνισμός θα γίνει στις 16/5/2017.

Αναφερόμενος στην προώθηση υλοποίησης των ανωτέρω δύο έργων ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης έκανε λόγο «για δύο πολύ σημαντικές παρεμβάσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν το προσεχές διάστημα και θα αναβαθμίσουν τις υποδομές εκπαίδευσης και άθλησης στην ΔΕ Κολυμβαρίου ενώ ταυτόχρονα θα βελτιώσουν και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής». Παράλληλα στάθηκε στο γεγονός ότι τα εν λόγω έργα προέκυψαν μετά από σοβαρή, επίμονη και τεκμηριωμένη διεκδίκηση από πλευράς Δημοτικής Αρχής για τη χρηματοδότηση αυτών, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο έργο αναβάθμισης της σχολικής υποδομής του Γυμνασίου – Λυκείου Κολυμβαρίου για το οποίο υπήρξε έγκαιρη σύνταξη – από πλευράς Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου – μιας σειράς αναγκαίων μελετών & εγκρίσεων για την ένταξη αυτού στο ΕΣΠΑ, ενώ δεν παρέλειψε να σημειώσει πως «ήδη προετοιμάζονται και προωθούνται αντίστοιχες παρεμβάσεις και έργα και σε άλλες περιοχές του Δήμου, σύμφωνα με το γενικότερο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής και τις δεσμεύσεις της απέναντι στους δημότες».

Περισσότερα