Επιστημονική Ημερίδα: «Υγειονομική Διαχείριση Μετακινούμενων Πληθυσμών – Προσφύγων»

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ