ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ / ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.