Επαγρύπνηση για την Αφρικανική Πανώλη

Επαγρύπνηση για την Αφρικανική Πανώλη

 

Σύμφωνα με το αρ.πρωτ.122579/26-07-2018 έγγραφο του Τμήματος Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ Καστοριάς, καταγράφηκε την 15η Ιουλίου εστία της νόσου της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων στην περιοχή Μπουργκάς της Βουλγαρίας σε μη εμπορική εκμετάλλευση(οικόσιτη). Στις 19 Ιουλίου 2019 επιβεβαιώθηκε ακόμη μια εστία του νοσήματος σε χοίρους σε μεγάλη εμπορική εκμετάλλευση με αποτέλεσμα τον θάνατο 191 χοίρων από τη νόσο και την θανάτωση 17.399 χοίρων.

Η είσοδος του ιού δεν αποφεύχθηκε σε εμπορική χοιροτροφική μονάδα ενώ όλα τα προηγούμενα κρούσματα αφορούσαν οικόσιτους χοίρους ή αγριόχοιρους. Το νόσημα της Αφρικανικής Πανώλης είναι πολύ μεταδοτικό, οφείλεται σε ιό και πρόκειται για νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης. Οι αγριόχοιροι αποτελούν τη φυσική αποθήκη του ιού ο οποίος επιβιώνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο περιβάλλον.

Για την αποτροπή εισόδου και εξάπλωσης του ιού στο ελληνικό έδαφος, είναι κρίσιμο τα αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας να τηρούνται τόσο από κατόχους εκμεταλλεύσεων με λίγους χοίρους για ιδιωτική χρήση, όπως και από κατόχους ημιεκτατικού τύπου εκμεταλλεύσεων (π.χ. εκτροφές μαύρων χοίρων) όσο και από κατόχους εντατικών εκτροφών ( εμπορικές χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις). Σε κάθε περίπτωση, οι χοιροτρόφοι πρέπει να καλούν άμεσα την Υπηρεσία μας, σε περίπτωση υποψίας αιμορραγικού νοσήματος ή αιφνίδιων θανάτων των εκτρεφόμενων ζώων. Ανάλογη υποχρέωση έχουν και οι ιδιώτες κτηνίατροι, σε περίπτωση υποψίας εμφάνισης της νόσου (αυξημένος αριθμός αιφνίδιων θανάτων χοίρων). Οι θηροφύλακες και οι κυνηγοί να επαγρυπνούν για την εμφάνιση του νοσήματος σε πληθυσμούς αγριόχοιρων και να ναφέρουν την ύπαρξη νεκρών/ύποπτων ζώων στο Τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς, με την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου. Απαραίτητη εκ μέρους των κυνηγών είναι η τήρηση μέτρων βιοασφάλειας του κρέατος θηραμάτων και των υποπροϊόντων αυτών.

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η άσκηση νομαδικής χοιροτροφίας σε δάση καστανιάς, δρυός και σε δασικές εκτάσεις αείφυλλων πλατύφυλλων και χορτολίβαδα από τις 31 Ιουλίου, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αρ.πρωτ. 165390/590/22.03.2018 (ΦΕΚ 1128/ΤΒ΄/28.03.2018). Επομένως, οι χοίροι που περιφέρονταν σε δασικές εκτάσεις πρέπει τώρα και άμεσα να προσδιοριστούν σε σταυλικές περιφραγμένες εκτάσεις.

         Είναι απαραίτητη η απογραφή όλων των τύπων εκμεταλλεύσεων χοίρων (εντατικών, ημιεκτατικών εκτροφών μαύρων χοίρων, οικόσιτων χοίρων, οικόσιτων χοίρων για ιδιωτική χρήση) και του πληθυσμού τους(Απόφαση 260918/22.01.2009 ΦΕΚ Β 75). Επομένως οι κάτοχοι χοίρων πάχυνσης για ιδιωτική χρήση (οικόσιτοι χοίροι) πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με το Τμήμα Κτηνιατρικής, για να δηλώσουν τον αριθμό των χοίρων που διατηρούν.

Ενημερωτικό υλικό υπάρχει στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/pigs/1126-asthenxoiron

Για όποια διευκρίνιση, τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την υπηρεσία μας, καθώς και οι αρμόδιοι κτηνίατροι είναι:

  • Γκόγκης Χρήστος 24670 71799 και 24670 21978
  • Δαμιανού Χρήστος 24670 71799
  • Δημοπούλου Σμαράγδα 24670 71799

Πηγή Δήμος Καστοριάς Website