Ενημέρωση για τους ημιβυθιζόμενους κάδους απορριμμάτων

Ενημέρωση για τους ημιβυθιζόμενους κάδους απορριμμάτων

Από τον Δήμο Καστοριάς εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση για τους ημιβυθιζόμενους κάδους απορριμμάτων: «Σας ενημερώνουμε ότι, όλοι οι ημιβυθιζόμενοι κάδοι διαθέτουν σύστημα απορρόφησης οσμών και είναι τριπλάσιοι σε χωρητικότητα από τους κοινούς κάδους, συντελώντας  στην διατήρηση της καθαριότητας του περιβάλλοντος χώρου.  Δεν επιτρέπεται η στάθμευση οχημάτων μπροστά από τους ημιβυθιζόμενους κάδους, γιατί παρεμποδίζονται οι εργασίες αποκομιδής των απορριμμάτων, καθώς και η σφράγιση αυτών με ταινίες. Επίσης  οι δημότες δεν επιτρέπεται  να  τοποθετούν χάρτινες συσκευασίες στο εσωτερικό των ημιβυθιζόμενων κάδων. Παρακαλούνται να φροντίζουν για την ανακύκλωση αυτών. Για τον καλύτερο προγραμματισμό  ή αίτημα μπορείτε να απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Πρασίνου. (τηλ. επικοινωνίας 2467081318)».

 

 

Πηγή Δήμος Καστοριάς Website