ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΖΕΥΞΙΣ

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ