Έγκαιρη Προετοιμασία για την Εφαρμογή του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής 2016-2017»

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ