ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2016: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.